Piet Bout maakt de foto voor cover bidbook Unesco

Deze foto is de cover geworden van het bidbook voor de aanvraag voor UNESCO erkenning van het Geopark Schelde Delta. Per 1 december 2022 heeft Schelde Delta officieel haar kandidatuur ingediend. https://www.linkedin.com/posts/geopark-schelde-delta_belangrijke-mijlpaal-we-dienden-onze-kandidatuur-activity-7004462007676469248-7vcG?utm_source=share&utm_medium=member_android