Doelstellingen

Doelstellingen Fotoclub Steenbergen:

Het vastleggen en bevorderen van kennis van fotografie in het algemeen.

Dit doel wordt bereikt door:

  • Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het uitnodigen van deskundigen voor voordracht of lezing, het organiseren van exposities, het organiseren van werkavonden, het organiseren van excursies en het leveren van bijdragen door de leden over allerlei fotografische onderwerpen.
  • Van de leden wordt verwacht dat zij elkaar respectvol tegemoet treden, elkaar vertrouwen en proberen in elkaars situatie te verplaatsen. Indien hieraan niet wordt voldaan, heeft een lid het recht de ander hierop aan te spreken.
  • Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke kennisoverdracht die door het ene lid moet worden gegeven en door het andere lid worden aanvaard. De leden moeten elkaar motiveren waarbij de nodige ruimte ontstaat voor resultaten.
  • Het streven is erop gericht dat een lid minimaal één foto digitaal/analoog per maand meebrengt.

CLUBAVONDEN.

Zonder tegenbericht vinden de clubavonden plaats op iedere eerste en derde donderdagavond van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus waarin vanwege de vakanties géén clubavonden worden gehouden.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in basisschool Gummarus, Esdoornstraat 1 te Steenbergen.

Er zijn twee club avonden per maand: reguliere avonden en werkavonden.

  • Op de eerste donderdag van de maand worden foto’s zowel digitaal als analoog besproken. Voorts worden algemene zaken aan de orde gesteld, zoals organisatie van de expositie en andere voorkomende aangelegenheden. Tenslotte worden ook de bondscollecties op deze avonden besproken. Van deze bijeenkomst wordt door de secretaris of zijn vervanger een verslag gemaakt.
  • De derde donderdag van de maand wordt besteed aan het selecteren van de foto’s voor de tentoonstelling, activiteiten binnenshuis zoals portretfotografie, table-topfotografie, retouche enzovoorts. Deze data dienen vooraf in de jaaragenda te worden opgenomen.
    Van deze bijeenkomst wordt géén verslag gemaakt.

De clubavonden zijn voor zowel foto- als AV-werkers.