Informatie

Info:

Bank NL77 RBRB 0706 4684 65 tnv Fotoclub Steenbergen,  inzake Fotoclub Steenbergen
KVK Fotoclub Steenbergen, ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. V283557
 Fotobond Lid van de Nederlandse Fotobond http://www.fotobond.nl
Bijeenkomsten en Expositie Basisschool Gummarus, Esdoornstraat 1, 4651 LD te Steenbergen.

Voor informatie en kontakten:

Adres secretaris@fotoclubsteenbergen.nl