Expositie Fotoclub Steenbergen

Fotoclub Steenbergen heeft jaarlijks een expositie. Zie op deze site het programma voor de eerst volgende. Ook via onze Facebook pagina vindt u informatie.
Tijdens deze expositie worden ruim 100 foto’s getoond. Tevens kunt u genieten van een Audio Visuele Serie die door de leden is gerealiseerd.

  • Er zijn drie prijzen beschikbaar voor de foto’s en AV series
  • De prijs van de kinderjury
  • De prijs gekozen door het publiek voor de mooiste foto
  • De prijs gekozen door het publiek voor de mooiste AV serie

In 2019 zijn de volgende keuzes gemaakt:

1e prijs Kinderjury: Carina Hautz

Publiekskeuze AV serie: Peter L:ambrechts

Publieksprijs: Will Gorissen