Privacyverklaring

Privacyverklaring Fotoclub Steenbergen.

 1. Verenigingsgegevens:
  Fotoclub Steenbergen, secretariaat@fotoclubsteenbergen.nl
 1. Doel van de opslag:
  De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de financiële administratie, ledenadministratie en organisatie van activiteiten voor en door leden.
 1. Opgeslagen worden:
  Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers vast en mobiel, e-mailadres, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap en bondsnummer.
 1. Inzage:
  Uitsluitend voor leden van Fotoclub Steenbergen. Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, en bondsnummer zijn in te zien bij de beschermde omgeving van Fotobond en Fotobond Afdeling West-Brabant ten behoeve van deelname aan landelijke en regionale wedstrijden en exposities.
  Naam, adres postcode, woonplaats, telefoonnummer vast, e-mailadres, geboortedatum en functie van de bestuursleden zijn in te zien bij de Kamer van Koophandel te Breda.
 1. Bewaartermijn:
  Gegevens worden gebruikt om contact te kunnen leggen met de leden.
  Persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie worden niet langer dan strikt nodig is bewaard, maximaal 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap. Alle financiële gegevens worden na 7 jaar vernietigd. Zij dienen uitsluitend ter controle van de boekhouding.
 1. Waar worden ze bewaard:
  Op een PC in het secretariaat die is beveiligd met een inlog/wachtwoord en voorzien van een virusscanner en firewall. De financiële gegevens staan op een PC/laptop met inlog/wachtwoord, virusscanner en firewall bij de penningmeester.
 1. Recht op inzage en verwijdering:
  Leden hebben te allen tijde inzage in hun eigen gegevens. Het verzoek tot verwijderen van eigen gegevens of het beperken van de inzage kan schriftelijk worden gedaan bij de secretaris.
  Het verwijderen of beperken van inzage kan mogelijk gevolgen hebben voor de communicatie tussen vereniging en lid.
  De gegevens worden in geen enkel geval verstrekt aan anderen zonder toestemming van het betrokken lid.
 1. Klachten:
  Klachten omtrent privacy gerelateerde zaken kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Klachten zullen daarna door het bestuur worden besproken.
 1. Beeldmateriaal:
  Beeldmateriaal waarop leden herkenbaar in beeld zijn mogen niet worden gedeeld op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van het lid.