3e plaats voor Piet Bout. Fotowedstrijd Bijenland schap West Brabant 2022

Piet Bout heeft een mooie derde prijs gewonnen met een Fotowedstrijd Bijenland schap West Brabant 2022. (https://bijenlandschapwestbrabant.nl/)

Lees hier het Juryrapport:

Derde plaats: foto 10 Piet Bout
Een prikkelende foto met interessante kleuren en een mooie compositie van linksboven naar
rechtsonder. Voor de jury sprong vooral het interessante verhaal van deze foto eruit: de fotograaf is niet
voor het standaard plaatje gegaan, maar heeft gekozen voor een zweefvlieg: daarvan kennen we in NL
bijna net zoveel soorten als wilde bijen, die onderschat worden in hun belang als bestuivers van planten
in de natuur, in onze tuin, en in de boomgaard. En hier geniet hij van een crocus, een bijenplant van de
tuinen en parken die ook wel wat meer aandacht verdient. We denken vaak meteen aan het zaaien van
klaprozen, korenbloem en margrieten, maar krokusbollen planten doet een hoop voor bestuivers omdat
ze al vroeg in het voorjaar in bloei komen, wanneer er nog maar weinig te eten is.
Qua technische kwaliteit is het jammer dat de kop van de zweefvlieg welliswaar mooi scherp is maar de
achterkant en vleugels niet. En de achtergrond is wat korrelig (door de nabewerking?). Dat maakte deze
foto niet tot de overall winnaar.